Tijd voor verandering?
Tijd voor Charlotte Krielaart!

Resultaatgerichte organisatieadviseur, gespecialiseerd in het adviseren en oplossen van strategische en complexe bedrijfsvraagstukken.

Ga voor resultaat!

Speelt er in uw organisatie een complex vraagstuk waar iedereen zich op heeft stukgebeten? Is een verandertraject vastgelopen? Moet er ingrijpend worden georganiseerd? Charlotte is een resultaatgerichte organisatieadviseur, gespecialiseerd in het adviseren en oplossen van strategische en complexe bedrijfsvraagstukken. Zij denkt in oplossingen, niet in problemen. Zo weet zij altijd de gewenste resultaten te realiseren. Charlotte observeert, analyseert en diagnosticeert de knelpunten in uw organisatie en draagt concrete oplossingen aan die zelfs de meest complexe veranderingen in uw organisatie mogelijk maken. Voor uw organisatie kan zij het verschil maken als interimmanager, extern adviseur en middels een Goed Gesprek.

Advies

Functioneert een team ondermaats? Levert de werkwijze van een leidinggevende klachten op? Of vraagt fusie om een cultuurverandering op de werkvloer?

Meer over advies  

Interim

Charlotte helpt bedrijven verder in tijden van verandering, crisis, tijdelijke afwezigheid of wanneer complexe veranderingen vragen om specifieke deskundigheid.

Meer over interim

Goed gesprek

Heeft u een probleem waar u de vinger niet op kunt leggen? Dan kan dit gesprek ervoor zorgen dat u erna de oplossing wél voor ogen hebt.

Meer over een Goed gesprek

Met hoofd en hart:
een unieke expertise met een
feilloze intuïtie

Charlotte realiseert snel kwalitatieve veranderingen die nodig zijn wanneer strategische vraagstukken binnen organisaties opspelen.
Ze combineert haar jarenlange ervaring met strategische kennis en een sterk analytische én intuïtieve achtergrond.

Meer over Charlotte

“Charlotte haalt boven wat er onder de oppervlakte speelt.

Zij creëert enthousiasme en draagvlak, zodat verandering mogelijk wordt.”