Interim

Charlotte helpt bedrijven verder in tijden van verandering, crisis, tijdelijke afwezigheid of wanneer complexe veranderingen vragen om haar specifieke deskundigheid.

Een interimmanager voor complexe vraagstukken

Voor veel veranderings-, reorganisatie- en crisisvraagstukken is de inzet van een interimmanager nodig. Een manager die zorgt voor het op tijd en met positief resultaat afronden van het vraagstuk. Charlotte is díe interimmanager. Dat bewijst haar indrukwekkende staat van dienst. In veel organisaties heeft ze met veel succes rust, orde en structuur gebracht. Ze heeft mensen weer in hun kracht gezet, waardoor de betreffende organisatie of afdeling weer goed functioneerde.

Het geheim van haar succes?

Naast een stevige analytische achtergrond heeft zij ook een goede blik op de intuïtieve en menselijke kant van organisatievraagstukken. Daarop baseert ze haar strategische keuzes. Met als resultaat dat ze gedurfde beslissingen kan nemen met daarbij groot draagvlak onder alle betrokkenen. Met haar unieke werkwijze, waarmee ze groot vertrouwen opwekt, wordt het onmogelijke wél gerealiseerd.

Verandering kan alleen door beweging, Charlotte zet die in gang!

Charlotte is expert in:

  • De moeilijke en niet doorsnee opdrachten. Staat uw bedrijf of afdeling voor een hele strakke deadline en is het vraagstuk complex? Dit zijn nou juist de opdrachten waar Charlotte dé manager voor is.
  • Reorganisatietrajecten, zoals het reorganiseren, afbouwen, vernieuwen en professionaliseren van afdelingen. Charlotte heeft veel ervaring met het veranderen van afdelingen en het maken van strategische organisatiekeuzes. En noemt zich daarbij ook wel gekscherend Chef Ophef.
  • Crisismanagement: wanneer een crisissituatie zich aandient en er een organisatieverandering nodig is om de crisis te bedwingen, is Charlotte de persoon die u zoekt.
  • Een complex vraagstuk waar meerdere managers zich al op hebben stukgebeten. Juist als het al meerdere keren mislukt is is het dé perfecte opdracht voor Charlotte. Charlotte haalt dan juist wel het resultaat en dat binnen budget en planning.

“Het woord ‘onmogelijk’ staat niet in Charlotte’s woordenboek”

Hoe schrijf je nou in een paar zinnen op hoe goed Charlotte is? Want ze is een ervaren, zeer betrouwbare, mensgerichte, uitstekende projectmanager! De casussen waren complex, er speelden veel belangen, er was altijd tijdsdruk etc. Charlotte heeft ze steeds tot een goed einde weten te brengen. Zij haalde de projectdoelstelling. Binnen de afgesproken tijd. Binnen het afgesproken budget. Maar ook door alle betrokkenen in het project, en diverse stakeholders meer op de achtergrond, tevreden achter te laten. Door de risico’s goed te managen en door voortdurend aandacht te hebben voor de juiste communicatie. Charlotte is slagvaardig, slim, resultaatgericht, heeft ondertussen veel oog voor de mensen in het project (en hetgeen hen drijft), ze kan iemand goed een spiegel voorhouden, is waar nodig direct, komt altijd haar afspraken na, en is vooral heel aangenaam om mee te werken.

Joris Huizinga – Dela

Charlotte Krielaart heb ik leren kennen als een gedreven en consciëntieuze projectmanager. Charlotte beschikt over het bijzondere talent om onmogelijke projecten tot een goed eind te brengen of projecten waar alle energie uit is weer te revitaliseren en alsnog de gestelde deadline te halen. Zij is in staat mensen voor haar te laten werken en afspraken na te laten komen, zelfs in omgevingen waar dit niet gangbaar is. Charlotte combineert een enorme resultaatgerichtheid met een feilloos strategisch inzicht, directheid en empathie. Charlotte is de vrouw die je moet hebben voor strategische en/of gecompliceerde projecten die kost wat kost binnen de bestelde kaders gerealiseerd moeten worden.

Monique Tuinbeek – KPN/Getronics